Kangal Köpekleri

Kangal köpeğinin geçmişine ve kökenlerine ait çok az bilgi bulunmakla beraber çeşitli teoriler ortaya atılmıştır.Bu teorilerden birine göre Asurlular ve Babilliler zamamanında ortaya çıktığı,aslan kaplan gibi vahşi yırtılardan korunmak için özenle yetiştirilmişlerdir.Bu köpeklerin büyük yırtıcılarla korkusuzca dövüştüğü iddia edilir. Başka bir teoriye göre Hint Mihracesi Osmanlı padişahına bir köpek gönderiyor,bu köpek sarayda bulunan aslanı dövüşte öldürüyor ve padişah'ın büyük beğenisini kazanıyor fakat bu köpek bir Doğu seferi esnasında kaçıyor ve yerel köpekler çiftleşerek Kangal türü ortaya çıkmış oluyor.
Evliya Çelebi kaleme aldığı Seyahatnamesinde aslan kadar kuvvetli olarak tarif ettiği bu köpeklerden bahsetmektedir.
Başka bir iddiaya göre Osmanlı devleti kurucuları bu köpekleri Anadoluya getirmişlerdir ve Osmanlı'nın Avrupaya yayılması ile bir çok Avrupalı çoban köpeğinin Kangal köpeklerinden türemiştir.Osmanlı arşivlerinde Kangal köpeği yetiştiriciliği yapıldığından bahsedilmektedir.Bu köpeklerin geçmişten günümüze genetik özelliklerini koruyabilmesi dağlarda yaşamasına bağlanmaktadır. Dünya çapında ünlü olan bu tür için A.B.D ve İngiltere'de çeşitli dernekler kurulmuş ve yarışmalar düzenlenmiştir.
Kangal köpekleri çok cesur,hızlı ve çeviktirler.Kötü niyetli kişilere karşı acımasızdırlar,kangal köpeklerinin önsezileri son derece gelişmiştir,sahiplerine ve ailelerinin aşırı derecede bağlıdırlar.Sahipleri tarafından azarlanırlarsa üzülürler ve beden dilleriyle bunu anlatabilirler.Hislerini yalnız hal, hareket, mimik ve jestlerle değil çıkardıkları çeşitli tonlardaki havlamalarla belli ederler.Kangal çoban Köpekleri görevlerine çok sadıktırlar.Kangal köpeklerinin kurtlar ile dövüşmesi ve bu dövüşü kazanması sahipleri için bir övünç kaynağı olarak görülür.

 

Kurtlarla dövüşen Kangallar genellikle karın bölgelerinden ve arka bacaklarından yaralanırlar.1975 yılında asker köpeği olarak görev yapmaya başlamışlardır.Ülkemizde bu köpekler ihmal edilmiştirler,ancak yeni yeni bu köpekler koruma altına alınmıştır.Kangal çoban köpekleri tüm insancıllıklarına ve güçlü sorumluluk duygularına rağmen, geçmişten beri süregelen yaşam biçimlerinden ve genel karakter özelliklerinden kaynaklı olarak özgürlüklerine son derece düşkündürler,Kangallar her komutu anlar ancak istedikleri zaman yaparlar.Kendileriyle ilgili konuşurken dikkatli olmak gerekir. övüldüklerini veya yerildiklerini gayet iyi anlarlar. Son derece kıskançtırlar ve gözlerinin önünde bir başka köpeğin sevilmesine hiç dayanamazlar. Zeki,çocuklara karşı sabırlı,kolay eğitilen,azarlanmaya karşı hassas,ilgi bekleyen köpeklerdir.Yaşadıkları yeri sahiplenirler,yabancılara güvenmezler bu sebeple çitle çevrili bir alanda ya da sürü ile birlikte açık alanda yaşamalıdırlar.Uzun yıllar boyunca savaş köpeği olarak görev yaptılar esas olarak çoban köpeğidirler koruma içgüdüleri gelişmiştir kurtlardan korkmaz onlarla dövüşebilirler.Kolay kolay yorulmaz ve kötü hava koşullarına karşı oldukça dayanıklıdırlar.Günümüzde daha çok bekçi köpeğidirleri.Çok eski çağlardan beri Anaolu'da yaşamakdadırlar 1968'de A.B.D'ye götürülmüşlerdir.

TOP